Hjemfaldpligtsforholdene i E/F Nørrehus

På alle lejligheder i Nørrehus var der oprindeligt tinglyst en hjemfaldspligt med udløb i 2030. Efter Købehavns Kommune gav mulighed for frikøb/udskydelse af hjemfaldspligten i 1996, har 52% af lejlighederne nu frikøbt klausulen (jf. tingbogsudskrift per 10.juni 2017), imens de resterende 48% af lejlighederne blot har valgt at udskyde den med et ekstra antal år.

Hvis man hverken frikøber/udskyder hjemfaldspligten, og den får lov til at udløbe i 2030 eller senere, da har Københavns Kommune ret til på det tidspunkt at købe lejligheden for ca. 1000 kr. Derfor er det vigtigt for den nuværende ejer, at hjemfaldspligten ikke udløber for den enkelte lejlighed.

 

Info om mulighed for at frikøbe/udskyde

Et frikøb medfører, at hjemfaldspligten bliver aflyst, således at kommunen ikke længere kan købe lejligheden tilbage i henhold til den oprindeligt tinglyste hjemfaldsklausul. En udskydelse af hjemfaldspligten indebærer, at man mod et kontant beløb kan få rykket tilbagekøbstidspunktet med det antal år man ønsker (f.eks. fra 2030 til 2045).

Tidligere kunne man udskyde hjemfaldstidspunktet i op til 70 år fra dags dato, men kommunen har for nylig begrænset det, således man nu kun maksimalt kan udskyde hjemfaldstidspunktet i op til 35 år fra dags dato. Udskydelsen bliver ofte aktuel, når man på et tidspunkt ønsker at sælge sin lejlighed, da ejendomsmæglerne har som krav, at der skal være mindst 30 år til udløb af hjemfaldspligten, før end lejligheden kan sælges med et almindeligt 30 års lån.

 

Kommunen har indtil 1.april 2017 beregnet prisen for frikøb/udskydelse ud fra den offentlige ejendomsvurdering. Derfor kan det være en økonomisk fordel at frikøbe/udskyde når ejendomsvurderingen er lav. Desuden gælder det, at for hvert år man venter med at frikøbe/udskyde i forhold til udløbsåret, da bliver det 2,2% dyrere ved en uændret ejendomsvurdering (og endnu dyrere hvis ejendomsvurderingerne stiger).

 

Københavns Kommune har uden varsel per 1.april 2017 indført en ny frikøbsordning, hvor frikøbsbeløbet nu skal beregnes på basis af en maksimal ejendomsmæglervurdering (under antagelse af lejligheden er uden hjemfald). Denne nye ordning betyder, at frikøbsbeløbet nu er 2,5 gange højere, end det lejlighederne i vores forening kunne frikøbes til i marts 2017. Kommunen har dog indtil videre valgt, at holde udskydelsespriserne stort set uforandret (beregnes fortsat på basis af de fastfrosne offentlige ejendomsvurderinger); men udskyddelsespriserne ventes også fordoblet, når de nye offentlige ejendomsvurderinger modtages i 1.kvartal 2019.

 

Aktuel anbefaling fra lokale ejendomsmæglere

De lokale ejendomsmæglere forventer, at den forhøjede frikøbspris vil resultere i, at lejligheder med 30 års udskudt hjemfaldspligt, fremover vil blive solgt med en større rabat end den 8%-rabat man hidtil statistisk har set i 2005-2016. Derfor anbefales det, at de lejligheder som fortsat har hjemfaldspligt:

  • Enten bør gøre indsigelse overfor Kommunen, med krav om fortsat at kunne frikøbe til pris beregnet på samme gamle ordning som gjaldt indtil marts 2017.
  • Eller allerede nu, inden udskydelsespriserne også snart fordobles, bør betale for udskydelse af hjemfaldspligt på næste købers vegne, så der - hvis muligt - bliver 40 år til udløb når man sælger til ny køber, fremfor de 30 år realkreditinstitutterne aktuelt kræver.

 

Foreningen "Hjemfaldspligt København":

Der er stiftet en forening: ”Hjemfaldspligt København”, som politisk og juridisk (via hyret advokat) varetager interesserne for alle lejligheder med hjemfaldspligt, overfor Københavns Kommune. Nærmere info om foreningen, medlemsprisen, og nyt om deres indsigelser, kan findes på www.tilbagekøbsret.dk og tilhørende facebookside.

 

Yderligere information

Læs mere om frikøb/udskydelse af hjemfaldspligt på: Kommunens hjemmeside.

 

E/F Nørrehus (831-831001)
Hillerødgade 15-21A
Ørholmgade 2-6
Sandbjerggade 38-56
Krogerupgade 47-65.
2200 København N

Newsec Datea A/S
Lyngby
Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs. Lyngby

Aarhus
Skanderborgvej 277, 1. sal, blok 1
8260 Viby J

Næstved
Ringstedgade 24, 1. tv.
4700 NæstvedEmail: info@newsec.dk
Hjemmeside: www.newsec.dk


Antal besøgende: 95151 (denne uge: 1477)