Affald skal altid afleveres på forsvarlig vis og med korrekt sortering.

I gården står der en central affaldsø med særskilte containere til:

 1. Dagrenovation
 2. Glas og drikkevareemballage
 3. Papir, reklamer og aviser
 4. Pap og karton
 5. Batterier
 6. Farligt affald (aflåst skab)
 7.  Hård og blød plast
 8.  Jern og metal
 9.  Småt elektronik

  Containerne må ikke overfyldes. Benyt derfor kun containere med plads.

  Desuden forefindes plads til:

 10. Storskrald
 11. Elektronik
 12. Hårde hvidevarer
 13. Genbrugstræ
 14.  Byttehjørne


Der er henvist placering af affaldet ved skiltning i skuret.

Følgende affaldstyper skal altid afleveres direkte til en genbrugsstation:

 1. Bygningsaffald
 

E/F Nørrehus (831-831001)
Hillerødgade 15-21A
Ørholmgade 2-6
Sandbjerggade 38-56
Krogerupgade 47-65.
2200 København N

Newsec Datea A/S
Lyngby
Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs. Lyngby

Aarhus
Skanderborgvej 277, 1. sal, blok 1
8260 Viby J

Næstved
Ringstedgade 24, 1. tv.
4700 NæstvedEmail: info@newsec.dk
Hjemmeside: www.newsec.dk


Antal besøgende: 95151 (denne uge: 1477)