Fællesudgifter:

Fællesudgifterne betales månedsvis forud og opkræves af administrator. Ydelsens størrelse fastsættes af generalforsamlingen på baggrund af et budget. I tilfælde af uforusete udgifter er bestyrelsen berettiget til at opkræve ekstraordinære ydelser. For at spare et månedligt opkrævningsgebyr, opfordres du som ejer til at tilmelde din fællesudgiftopkrævning via dette link til: BetalingsService

 

Vandudgifter:

Ejerlejlighedens vandudgift opkræves ikke særskilt, men som en del af fællesudgiften via ejerforeningen.

 

Varmeudgifter:

Varmeudgifter betales som en månedlig aconto, og opkræves af vores administrator som et tillægsbeløb til fællesudgiften. Eventuelle afvigelser fra det forudsagte acontoforbrug vil blive udlignet når det faktiske varmeforbrug opgøres en gang om året. Aktuelt foretager Brunata en fjernaflæsning af lejlighedens radiatormålere.

 

Afregning af bygas og el: 

Der er installeret bygas 2 i ejendommen. Evt. forbrug af gas afregnes direkte med leverandøren og vedkommer ikke ejerforeningen. Installering af gas skal til enhver tid installeres og efterses af en autoriseret installatør. El afregnes ligeledes direkte med leverandøren og vedkommer ikke ejerforeningen.

 

E/F Nørrehus (831-831001)
Hillerødgade 15-21A
Ørholmgade 2-6
Sandbjerggade 38-56
Krogerupgade 47-65.
2200 København N

Newsec Datea A/S
Lyngby
Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs. Lyngby

Aarhus
Skanderborgvej 277, 1. sal, blok 1
8260 Viby J

Næstved
Ringstedgade 24, 1. tv.
4700 NæstvedEmail: info@newsec.dk
Hjemmeside: www.newsec.dk


Antal besøgende: 95151 (denne uge: 1477)